NOVINKY

Dobrý den!

Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách

jihomoravské vinařské obce Tasovice.

VYHLÁŠKY, NAŘÍZENÍ

2019

Platba za vodné, stočné v roce 2019

 • Kalkulace vodného Svazku obcí Tasovice a Hodonice na rok 2019
 • Kalkulace stočného Svazku obcí Tasovice a Hodonice na rok 2019

UPŘESNĚNÍ - vodné a stočné v roce 2019:

Vodné: 36,90,- Kč vč, DPH.

Stočné: 28,65,- Kč vč. DPH.


Platba za komunální odpad  v roce 2019

500,- Kč - fyzická osoba, která má trvalý pobyt v obci Tasovice

500,- Kč - fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt, nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

POPLATEK JE SPLATNÝ DO 30.9.2019 - v hotovosti na Obecním úřadu v Tasovicích nebo bezhotovostním stykem: Bankovní spojení - Český spořitelna, a.s. Znojmo, č.ú. 1582851319/0800

Svoz odpadů v roce 2019


 Poplatek ze psů v roce 2019

POPLATEK ZE PSŮ platí držitel psa, který má trvalý pobyt na území obce Tasovice

Důchodci 50,- Kč/rok

Ostatní občané - 100,- Kč

POPLATEK JE SPLATNÝ DO 31.5.2019 - v hotovosti na Obecním úřadu v Tasovicích nebo bezhotovostním stykem: Bankovní spojení - Český spořitelna, a.s. Znojmo, č.ú. 1582851319/08002018
 • Jednací řád zastupitelstva Obce Tasovice na volební období 2018-2022


Platba za vodné, stočné v roce 2018

 • Kalkulace vodného a stočného Svazku obcí Tasovice a Hodonice na rok 2018

UPŘESNĚNÍ - vodné a stočné v roce 2018:

Vodné: 36,90,- Kč vč, DPH (viz celý text)

Stočné: 28,65,- Kč vč. DPH (viz celý text)


Platba za komunální odpad  v roce 2018

500,- Kč - fyzická osoba, která má trvalý pobyt v obci Tasovice

500,- Kč - fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt, nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

POPLATEK JE SPLATNÝ DO 30.9.2018 - v hotovosti na Obecním úřadu v Tasovicích nebo bezhotovostním stykem: Bankovní spojení - Český spořitelna, a.s. Znojmo, č.ú. 1582851319/0800

Svoz odpadů v roce 2018Poplatek ze psů v roce 2018

POPLATEK ZE PSŮ platí držitel psa, který má trvalý pobyt na území obce Tasovice

Důchodci 50,- Kč/rok

Ostatní občané - 100,- Kč

POPLATEK JE SPLATNÝ DO 31.5.2018 - v hotovosti na Obecním úřadu v Tasovicích nebo bezhotovostním stykem: Bankovní spojení - Český spořitelna, a.s. Znojmo, č.ú. 1582851319/0800


2017


Platba za vodné, stočné v roce 2017

 • Kalkulace vodného a stočného Svazku obcí Tasovice a Hodonice na rok 2017

UPŘESNĚNÍ - vodné a stočné v roce 2017:

Vodné: 36,90,- Kč vč, DPH (viz celý text)

Stočné: 28,65,- Kč vč. DPH (viz celý text)


Platba za komunální odpad  v roce 2017

500,- Kč - fyzická osoba, která má trvalý pobyt v obci Tasovice

500,- Kč - fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt, nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

POPLATEK JE SPLATNÝ DO 30.9.2017 - v hotovosti na Obecním úřadu v Tasovicích nebo bezhotovostním stykem: Bankovní spojení - Český spořitelna, a.s. Znojmo, č.ú. 1582851319/0800

Svoz odpadů v roce 2017Poplatek ze psů v roce 2017

POPLATEK ZE PSŮ platí držitel psa, který má trvalý pobyt na území obce Tasovice

Důchodci 50,- Kč/rok

Ostatní občané - 100,- Kč

POPLATEK JE SPLATNÝ DO 31.5.2017 - v hotovosti na Obecním úřadu v Tasovicích nebo bezhotovostním stykem: Bankovní spojení - Český spořitelna, a.s. Znojmo, č.ú. 1582851319/08002016


Platby za vodné, stočné v roce 2016

 • Kalkulace vodného a stočného Svazku obcí Tasovice a Hodonice na rok 2016

UPŘESNĚNÍ - vodné a stočné v roce 2016:

Vodné: 36,90,- Kč vč, DPH (viz celý text)

Stočné: 28,65,- Kč vč. DPH (viz celý text)


Platby za komunální odpad  v roce 2016

 • OZV obce Tasovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tasovice
 • OZV obce Tasovíce č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

UPŘESNĚNÍ - místní poplatek za svoz tuhého domovního odpadu v roce 2016:

500,- Kč - fyzická osoba, která má trvalý pobyt v obci Tasovice

500,- Kč - fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt, nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

POPLATEK JE SPLATNÝ DO 30.9.2016 - v hotovosti na Obecním úřadu v Tasovicích nebo bezhotovostním stykem: Bankovní spojení - Český spořitelna, a.s. Znojmo, č.ú. 1582851319/08002015


Platby za vodné, stočné v roce 2015

 • Kalkulace vodného a stočného Svazku obcí Tasovice a Hodonice na rok 2015

UPŘESNĚNÍ - vodné a stočné v roce 2015:

Vodné: 35,90,- Kč vč, DPH (viz celý text)

Stočné: 27.50,- Kč vč. DPH (viz celý text)


Platby za komunální odpad  v roce 2015

 • Příloha č.2 Obecně závazné vyhlášky Obce Tasovice č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - rozúčtování skutečných nákladů

UPŘESNĚNÍ - místní poplatek za svoz tuhého domovního odpadu v roce 2015:

500,- Kč - fyzická osoba, která má trvalý pobyt v obci Tasovice

500,- Kč - fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt, nebo rodinný dům, ve kterých není hlášenak pobytu žádná fyzická osoba

POPLATEK JE SPLATNÝ DO 30.9.2015 - v hotovosti na Obecním úřadu v Tasovicích nebo bezhotovostním stykem: Bankovní spojení - Český spořitelna, a.s. Znojmo, č.ú. 1582851319/0800


Poplatek ze psů v roce 2015

 • Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 04/2004

UPŘESNĚNÍ - místní poplatek ze psů v roce 2015:

POPLATEK ZE PSŮ platí držitel psa, který má trvalý pobyt na území obce Tasovice

Důchodci 50,- Kč/rok

Ostatní občané - 100,- Kč

POPLATEK JE SPLATNÝ DO 31.5.2015 - v hotovosti na Obecním úřadu v Tasovicích nebo bezhotovostním stykem: Bankovní spojení - Český spořitelna, a.s. Znojmo, č.ú. 1582851319/0800


Veřejnoprávní smlouva o přenesení působnosti v řízení o přestupcích v roce 2015

 • Veřejnoprávní smlouva

------------------

2014


Platby  za vodné, stočné v roce 2014

 • Kalkulace vodného a stočného Svazku obcí Tasovice a Hodonice na rok 2014


Platby  za komunální odpad  v roce 2014

 • Příloha č.2 Obecně závazné vyhlášky Obce Tasovice č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - rozúčtování skutečných nákladů

UPŘESNĚNÍ - místní poplatek za svoz tuhého domovního odpadu v roce 2014:

500,- Kč - fyzická osoba, která má trvalý pobyt v obci Tasovice

500,- Kč - fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt, nebo rodinný dům, ve kterých není hlášenak pobytu žádná fyzická osoba

POPLATEK JE SPLATNÝ DO 30.9.2014 - v hotovosti na Obecním úřadu v Tasovicích nebo bezhotovostním stykem: Bankovní spojení - Český spořitelna, a.s. Znojmo, č.ú. 1582851319/0800


Poplatek ze psů v roce 2014

 • Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 04/2004

UPŘESNĚNÍ - místní poplatek ze psů v roce 2014:

POPLATEK ZE PSŮ platí držitel psa, který má trvalý pobyt na území obce Tasovice

Důchodci 20,- Kč/rok

Ostatní občané - 100,- Kč

POPLATEK JE SPLATNÝ DO 31.5.2014 - v hotovosti na Obecním úřadu v Tasovicích nebo bezhotovostním stykem: Bankovní spojení - Český spořitelna, a.s. Znojmo, č.ú. 1582851319/0800--------------------------------------------------------------------

 • Obecně závazná vyhláška Obce Tasovice č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


 • Obecně závazná vyhláška Obce Tasovice č. 1/2012, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu


 • Obecně závazná vyhláška Obce Tasovice č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


 • Příloha č.1 Obecně závazné vyhlášky Obce Tasovice č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů -rozúčtování skutečných nákladů obce na rok 2012


 • Vyhláška Obce Tasovice č. 3/2012 - zákaz podomního prodeje

 • Formulář přihlášky - přiznání k místnímu poplatku ze psů

 • Obecně závazná vyhláška Obce Tasovice č. 1/2010, kterou se mění Obecně závazná vyhláška obce Tasovice č. 4/2004 o místních poplatcích

-------------------------------------------------------------------------

Další dokumenty

 

ÚŘEDNÍ DESKA


Oznámení o konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Tasovice dne 29.4.2019
Vyvěšeno:
17.4.2019
Kategorie:
Rozhodnutí, usnesení, výzvy

Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Vyvěšeno:
8.4.2019
Kategorie:
Úřední dokumenty

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy - těžba
Vyvěšeno:
8.4.2019
Kategorie:
Úřední dokumenty

OBECNÍ VÝVĚSKA

KALENDÁŘ AKCÍ 2019 (pdf)

TASOVICE - HODONICE

- aktualizováno 31.3.2019 -

-------------------------------

SVOZ ODPADŮ V ROCE 2019

-------------------------------

MOBILNÍ ROZHLAS

Jak se mohu zaregistrovat

Video na youtube

-------------------------------

ZNOJEMSKÝ OBCHVAT

NA YOUTUBE

-------------------------------

POLICIE ČR HLEDÁ POSILY

-------------------------------

KOTLÍKOVÁ DOTACE

-------------------------------

files5/sachpink15_mm.jpg

REVITALIZACE FARSKÉ ZAHRADY

MAPOVÝ SERVER - MAPY

MAPSERVER ORP ZNOJMO

ÚZEMNÍ PLÁN


Pozemky v majetku obce

k 31.12.2016

Záplavové území DYJE (nové)

Q100 a AKTIVNÍ ZÓNA

Záplavové území DYJE (nové)

Q100 a AKTIVNÍ ZÓNA

Nahlížení do KN

LPIS veřejný registr půdy